2017-12-15 Varsity Vs Putnum2017-2018 Varsity Wall2018-01-07 Boys Varsity Shoot 4x62018-02-09 PHS Boys Varsity vs Hermiston